Witamy w POLAND SMELTING TECHNOLOGIES POLST

Spółka POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o.) została założona w grudniu 2002 roku. Produkcja w zakładzie POLST w Wałbrzychu została rozpoczęta w marcu 2003 roku.

Zakład POLST jest ulokowany w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Toyoty.

GLOBALNA WIZJA

TOYOTY TSUSHO

Globalna Wizja Toyoty Tsusho obrazuje docelowy, idealny stan firmy.

Wizja opiera się na 3 filarach:

JEDEN dla Ciebie – oznacza najwyższe bezpieczeństwo, jakość i efektywność oparte na sile pracowników

JEDEN dla Nas – oznacza maksymalne wykorzystanie osobistych umiejętności, a także wzrost oparty na globalnej współpracy i różnorodności

JEDEN dla Przyszłości – oznacza odkrywanie nowych możliwości dla przyszłego zrównoważonego społeczeństwa

POZNAJ FABRYKI Z NASZEJ GRUPY